Om undervisningen

Syfte, ramar & upplägg

Vad lärs ut?

Shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och övergripande livshantering. Läs mer om vad shamanism är här.

För vem?

Kurserna är för den som har en genuin nyfikenhet/intresse av shamanism och den helande vägen. 

Mål & syfte

  • Kurserna syftar till att vara ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang att lära sig shamanism och utvecklas i.
  • En kurs ska ge tillräckliga kunskaper så att den som vill självständigt ska kunna utöva shamanism efter kursen, och därmed få möjlighet att ägna sig åt en fördjupning.
  • Kunskaperna efter kursen ska vara tillräckliga för att kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på andlig väg. Där man kan vara behjälplig både för egen och andras del.
  • Syftet i ett än vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.


Upplägg & struktur

En kurs är alltid minst tre dagar lång för att kunna nå upp till mål och syfte. Undervisningen är uppbyggd på praktiska moment för lärande genom egen direkt erfarenhet. Tonvikten ligger alltså på egna upplevelser men med gott om utrymme för genomgångar, funderingar och förtydliganden. 

Vi lär oss under arbetspass på ca 2-4 timmar åt gången fördelade över hela dagen. Ett på förmiddagen, ett på eftermiddagen och ett på kvällen. Vi är både inomhus och utomhus och jobbar antingen enskilt, i par eller hela gruppen gemensamt.

Övergripande innehåll

Det huvudsakliga tillvägagångsättet som lärs ut och praktiseras är shamanska själsresor i ett kontrollerat förändrat medvetandetillstånd, framförallt med hjälp av trumma. Men en kurs innehåller även mycket dans, sång, samstämning, andra ceremonier m.m. Alla som deltar får prova på att använda både skallra och trumma.

De praktiska momenten går i mångt och mycket ut på att återanknyta, knyta nytt och underhålla relationer med de riktiga lärarna, d.v.s lärarna i andevärlden och andra andehjälpare. Det är i detta samarbete som vi kan föra kraft, information och helande från andevärlden till den vanliga verkligheten i något helande syfte. Vilket traditionellt sett är shamanens huvudsakliga uppgift. I detta arbete ingår att vi bekantar oss med och lär känna den icke ordinära verkligheten / andevärlden. 

För specifikt innehåll för varje kurs, se kursbeskrivningarna i menyn. 

Pragmatiskt förhållningssätt 

Alla moment har sin funktion beroende på vad som är för hand för stunden och vad man vill uppnå. Inget är "bara för att" eller för syns skull, utan syftar till något. Det är alltid välkommet att fråga om en undrar varför något är på ett visst sätt, om det inte redan framgår. Vi håller oss till sätt och kraftfulla vägar som är tidstestade sedan urminnes tider där det har varit samma förhållningssätt som antas ha gällt, d.v.s att man sparar det som funkar och struntar i det som inte gör det.

Säkerhet & etik

Säkerhet och etik är viktiga delar som tas upp vid enskilda tillfällen men som också löper som en röd tråd genom alltihop, liksom respekt för varandra och det vi gör. I detta ingår ganska mycket: att specificera vilka andar vi bjuder in och jobbar med, att förhålla sig ödmjukt men utan att lämna från sig sitt eget ansvar, arbeta noga med att formulera syften m.m. Alla som kommer till en kurs godkänner vissa etiska riktlinjer innan.

Min roll är inte att tala om hur någon ska tänka eller tycka, utan att tillhandahålla lärande situationer där folk får egen kunskap utifrån vilken de får dra egna slutsatser. Min roll som kursledare att hålla i den röda tråden och ansvara för kursinnehåll: planering, instruktioner, moment, delande av egna erfarenheter, feedback vid behov samt mål & syfte.

För att få ut det mesta av en kurs har jag här samlat några saker som jag hittills märkt kan vara en god idé att ta i beaktande. Sen gör man såklart som man själv vill och känner. 

  • Även om en kurs i sig kan vara helande så bör man innan tänka efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 
  • Det är helt okej att komma på en kurs med någon som man känner, men bägge bör ställa sig frågan om man kommer av 100% eget intresse. Kurserna är inget bra tillfälle för social sammankomst då de kräver mycket fokus, tid och engagemang. 
  • Det rekommenderas starkt att man inte läser allt för mycket (eller någonting alls) om shamanism innan man själv börjar praktisera. Detta för att förutfattade meningar om vad shamanism är kan utgöra ett hinder. Har man ändå hunnit läsa en massa eller på andra sätt hunnit bildat sig en på förhand bestämd uppfattning så kan detta "fenomen" vara bra att bara vara medveten om.