Själsåtervinningskurs

Beskrivning

Själsåtervinning eller Soul Retrieval: Helandet av en skadad själ. Själsförlust (soul loss), dvs förlust av hela eller delar av själen, är en av de viktigaste förklaringsmodellerna inom shamansk sjukdoms- syn världen över. Själsförlust är ofta orsaken till allehanda tillstånd av sjukdom, vilsenhet, tomhet och annan obalans. Återvinnandet av förlorade själsdelar, soul retrieval, är ett mycket viktigt och kraftfullt arbete. Och därmed en viktig och oumbärlig del i det shamanska helandet som helhet. Att få tillbaka hela sin själ är mycket viktigt för varje människas välgång och för helandet av världen i stort.

Innehåll: 
 • Orientering i icke ordinär verklighet
 • Arbete med sig själv
 • Praktiska övningar enskilt, parvis och i grupp
 • Anskaffning av hjälpandar 
 • Ställa diagnos
 • Arbete med syftet
 • Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
 • Moral och etik vid shamanskt arbete
 • Det förberedande arbetet
 • Själsåtervinning (soul retrieval)
 • Ett lyckat mottagande – efterarbetet
 • Arbete med ceremonier och ritualer
 • Sång
 • Dans

Förkunskaper: grundkurs i shamanism (sk. kärn-shamanism) hos mig, TBK, SCSS, FSS eller Sandra Ingerman.