Villkor

På denna sida kan du läsa om:

-villkor för deltagande
-bokningsvillkor för kurser & träffar med övernattning
-bokningsvillkor för träffar & sammankomster utan övernattning
-dataskyddsförordningen GDPR

Villkor för deltagande på kurser & träffar

Under kurser och träffar utövar vi enbart shamanism (inte yoga, tarot, reiki o.s.v). Kurser och träffar är inte något forum för reklam eller försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet någon gång under kursen eller träffen. Man ska ha för avsikt att närvara hela träfftiden/undervisningen alla kursdagarna, från den gemensamma starten till den gemensamma avslutningen. Vi respekterar varandra och den personliga integriteten och det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln. 

Bokningsvillkor för kurser & träffar med övernattning

Anmälan

Anmälan sker via sidan för anmälan efter att du har läst villkoren som finns beskrivna på denna sida. Anmälan är bindande och genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret godkänner du kursens innehåll och villkor. 

Anmälningsavgift och kursavgift

En faktura på anmälningsavgiften skickas till dig vid bokningstillfället, som betalas via bankgiro eller swish. Din plats på kursen säkras endast genom inbetalning av anmälningsavgiften på 800 kr (avräknas från kursavgiften). Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka, annat än om du inte får någon plats på kursen eller om den mot förmodan ställs in. Flyttad kurs räknas inte som inställd kurs om flytt sker p.g.a force majuere.* Resterande kursavgift betalas senast 31 dagar före kursen om du vill behålla din plats. Önskar du kvitto så meddela mig.

Ångerrätt 

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter att du skickat in anmälningsformuläret (eller 14 dagar efter att du meddelats om ändring av kursdatum eller av bokningsvillkor). Även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent, vilket i det här fallet innebär att hela kursavgiften debiteras om avbokning sker senare än 31 dagar innan kursen. Standardformulär för ångerrätten finns på konsumentverkets hemsida, men det räcker gott att skicka ett mejl till rebecca@shamanism.se

 

Avbokning p.g.a sjukdom

Om avbokning sker för sent p.g.a sjukdom måste du ändå betala för boendet på kursen, men resterande kursavgift återbetalas till dig mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg. Intyg via vårdappar godkännes ej. 

*Force majuere

Med "force majuere" avses krig, brand, naturkatastrofer, explosioner, strejk, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Om en kurs mot bakgrund av detta byter datum/plats gäller följande:
För att ångerfristen med återbetalning av eventuellt redan inbetald resterande kursavgift ska gälla vid en avbokning p.g.a datumbyte så bestäms om möjligt det nya kursdatumet ca två månader fram i tiden. Ångerrätten gäller från det datum man meddelats om ändringen, se "ångerrätt" ovan. Vi förbehåller oss rätten att göra max två datumändringar inom loppet av ett år, i annat fall betraktas kursen som inställd. Vi ansvarar ej för ändrade resekostnader i samband med byte av tidpunkt. Vid inställd kurs där inget nytt datum erbjuds inom rimlig tid återbetalas hela kursavgiften. 

Bokningsvillkor för träffar & sammankomster utan övernattning

Hela träffavgiften debiteras om avbokning sker senare än 24 timmar innan träffen oavsett orsak, dessförinnan gäller full återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en träff, anta och avslå anmälningar. Full återbetalning gäller då. Vi tar inte ansvar för andra eventuella omkostnader i samband med en inställd träff. 

Dataskyddsförodningen GDPR

Vi månar om din integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi hanterar är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisationsnummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och vi delar inte med oss av information till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderar vi dessa ur våra system. Våra system är faktueringsprogram, mail och nyhetsbrev. Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system. Välkommen med frågor och funderingar via e-post: rebecca@shamanism.se