Villkor & priser för kurser

Villkor, kostnad och upplägg ska vara tydliga för allas trygghet. Hör gärna av dig om du har någon fundering, t.ex om du upplever något som oklart - det är alltid bättre att fråga än att inte fråga. Läs villkoren innan du gör slutgiltig anmälan. 

Introduktionskurs utan övernattning

Kostnaden för en 2-dagarskurs är 1.800 kr inkl. anmälningsavgift (500 kr). Genom att betala anmälningsavgiften säkras din plats på kursen. I samband med slutgiltig anmälan godkänner du kursens innehåll och villkor. Obs! Anmälningsavgiften betalas efter 14 dagar inte tillbaka oavsett orsak, annat än om du inte får någon plats eller om kursen mot förmodan ställs in helt.

Kurser med övernattning

Kostnaden för en 4-dagarskurs är 3.000 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (500 kr). Genom att betala anmälningsavgiften säkras din plats på kursen. I samband med slutgiltig anmälan godkänner du kursens innehåll och villkor. Obs! Anmälningsavgiften betalas efter 14 dagar inte tillbaka oavsett orsak, annat än om du inte får någon plats eller om kursen mot förmodan ställs in helt.

Inbetalning / slutgiltig anmälan

Inbetalning av anmälningsavgiften (500 kr) och resterande kursavgift görs via bankgiro eller swish. 

  • Bankgiro: 310-4924
  • Swish: 123 226 09 58

Resterande kursavgift ska vara tillhanda senast 1 månad före kursstart om du vill behålla din plats på kursen. Det går att betala hela avgiften på samma gång. Skriv namn på inbetalningen om det inte redan framgår. 

Ångerrätt

Ångrar du dig inom 14 dagar efter att du betalat in anmälningsavgiften så gäller full återbetalning. Men även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent. Vilket i det här fallet innebär att hela kursavgiften debiteras om avbokningen sker senare än en månad innan kursen, oavsett orsak. Nyttja ångerrätten genom att fylla i denna ångerblankett. Eller mejla direkt till rebecca@shamanism.se

Vid sjukdom gäller att du får tillbaka hälften av kursavgiften mot uppvisande av giltigt läkarintyg de aktuella datumen, även om avbokning sker för sent. Läkarintyg via vårdappar är inte giltiga. Kursavgiften flyttas ej över till annan kurs. 

Force majuere

Med "force majuere" avses krig, brand, naturkatastrofer, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Mot bakgrund av detta gäller följande: vi förbehåller oss rätten att flytta en kurs både geografiskt samt tidsmässigt inom rimliga gränser, till exempel som ett resultat av myndighetsbeslut rörande covid-19 och liknande. Flyttad kurs är inte lika med inställd kurs, men däremot gäller ångerrätten på nytt från och med det datum som man meddelats om flytt av kursdatum/plats. Redan inbetald anmälnings- och kursavgift är giltig för det nya datumet/platsen. Vi ansvarar ej för övriga eventuella omkostnader i samband med en flyttad eller inställd kurs.

Villkor & priser för träffar över dagen

Kostnad: 500 kr. Träffavgift och anmälningsavgift är en och samma. Priset inkluderar te, kaffe och lite matigare fika. 

Inbetalning görs via bankgiro eller swish. Skriv namn på inbetalningen om det inte redan framgår. Återbetalning sker om träffen hunnit bli fullsatt eller om den mot förmodan ställs in. 

  • Bankgiro: 310-4924
  • Swish: 123 226 09 58

Ångerrätt & avbokning

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter insättning av träffavgiften (använd blanketten ovan eller mejla rebecca@shamainsm.se vid ånger). Men även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent. Vilket i detta fall innebär att hela avgiften debiteras om avbokning sker senare än 24 timmar innan träffen, oavsett orsak. Dessförinnan gäller full återbetalning vid återbud, oavsett orsak.

Villkor för träffar med övernattning så gäller samma villkor som för kurser ovan.