Här kan du söka och få hjälp & vägledning genom shamanism där det är den andliga sidan av ett problem som bearbetas. 
Läs mer. 

Undervisning

För den som vill lära sig att utöva shamanism erbjuds kurser på den helande vägen. Efter grunderna finns olika fördjupningar i valfri ordning. Läs mer.

Sammankomster

Genom träffarna fortsätter det shamanska arbetet i cirkeln, utifrån olika teman. För den med tidigare praktiska kunskaper i shamanism. Läs mer.