VÄLKOMMEN

Botekonst och behandling

Här kan du söka hjälp och behandling för en mängd olika typer av problem som traditionellt har bearbetats med hjälp av shamanism. Läs mer om hur en behandling går till.

Undervisning

För den som vill lära sig att utöva shamanism erbjuds kurser, som sammantaget utgör en gedigen utbildning i den traditionella botekonstens olika hörnstenar.

Vi erbjuder även shamanska träffar över dagen för den med grundläggande kunskaper, där den gemensamma kraften tas tillvara och ger en god chans att träna på det man lärt sig samt lära sig nytt.

Lediga tider för behandling finns från september. Boka här.

Nästa shamanska träff hålls den 24:de september i Stockholm i skogen.

Nästa inplanerade kurs hålls 30 juni - 3 juli 2023 i Grönfjäll, Lappland.

Jag planerar även för en tidigare kurs i Stockholmsområdet. Håll utkik! Eller registrera intresse för påminnelser via e-post.