Här kan du söka hjälp och behandling för en mängd olika typer av problem som traditionellt har bearbetats med hjälp av shamanism.

För den som vill lära sig erbjuds undervisning i shamanism. 
Nästa kurs: 
21-24 maj. Gör en preliminär anmälan.

Det shamanska arbetet fortsätter i cirkeln. Nästa träff:
1:a februari vid tilltagande måne, Stockholm. Läs mer.

Läs mer

För dig som vill veta mer berättar jag om arbetssätt m.m här.

Eller ta del av artiklar samt shamanskt konst-hantverk här

Den centrala uppgiften för shamaner världen över är att utgöra en länk mellan andevärlden och den vanliga verkligheten, på ett sätt som kommer Jorden och dess invånare till gagn. I detta arbete bemöts och behandlas problem och frågor kopplade till födelse och död, allt däremellan och mer därtill, t.ex att leda själar vidare efter detta. Läs mer...