Här kan du söka hjälp och behandling för en mängd olika typer av problem som traditionellt har bearbetats med hjälp av shamanism. Lediga tider finns. Väntetiden är för närvarande ca 8 veckor. Tar endast emot på distans tills vidare.

För den som är nyfiken på att själv lära sig att utöva shamanism så erbjuds kurser med fokus på den helande vägen. Nästa kurs infaller vid höstdagjämningen 20-23 september 2020 i Roslagen. Läs mer.

Det shamanska lärandet och arbetet fortsätter i cirkeln i form av träffar ca 3-4 gånger per år, där den gemensamma kraften tas tillvara. Nästa träff hålls vid vintersolståndet 2020 i södra Stockholm. Läs mer.

Ansvarig: rebecca@shamanism.se 
Hemsidan uppdaterad: 5 aug 2020
© 2020-2021 • Godkänd för F-skatt

Nyheter

Måndag 22 juni 2020

Hej!

Coronakrisen och andra omständigheter har gjort att jag tvingats dra ner på antalet träffar, med mera. Antal träffdeltagare minskade dramatiskt som i ett vingslag. Jag försökte anpassa situationen men när annat tvunget levebröd tar vid istället så måste jag tyvärr bortprioritera den täta intervallen av träffar, tills vidare. Nästa träff blir således vid vintersolståndet 2020.

Även kurserna påverkades förstås, varpå de som skulle hållits under våren fick flyttas till hösten. Mycket och intensiv tid fick läggas på att snabbt bena ut vilka villkor som ska gälla för att vara rimliga för alla inblandade och i enlighet med rådande rekommendationer, samt att formulera dessa så tydligt som möjligt. Vilket förstås var bra i sig att det gjordes. 

När något händer som påverkar hela verksamheten så är det först träffarna som ryker, sen kurserna. Det som dock alltid kvarstår, eftersom det utgör grunden i verksamheten, är de shamanska helande behandlingarna. Nu är det i och för sig inget som har "rykt" helt än så länge. Men jag har alltid ansett att det är helt avgörande att verksamheten bygger på en reell efterfrågan och genuina rekommendetioner. I egenskap av passionerad utövare av shamanism så både tror och hoppas jag förstås att andra tider kommer - så länge som shamanismen anses behövas och fyller ett viktigt syfte i folks liv. Och i det stora hela, i ett mycket mer övergripande perspektiv, så hoppas jag att den här krisen bär frukt som innebär en mycket större hållbarhet för Jorden som vi alla är en del av.

Det enda som jag dock har valt att plocka bort helt och hållet är facebooksidan och nyhetsbreven - fenomen som tar orimligt mycket tid och energi samsat med en stor oklarhet kring vad det egentligen ger. Jag kommer fortsättningsvis alltså inte att skicka ut några nyhetsbrev, däremot påminnelser till de som har anmält sig till kurser och träffar e.t.c. När eller om detta ändras så går det bra att signa upp sig på nyhetsbrev igen. 

Denna textruta på förstasidan är istället för nyhetsbreven. Så man får själv surfa in och läsa här vid intresse. Som vanligt går det bra att läsa om vad som är på gång på hemsidans olika sidor, vilka hålls uppdaterade. Självklart är det varmt välkommet att ta kontakt om och när man vill och behöver. 

/R